KRIS VAN ZANDYCKE

18-05-1964 – papa van 1 kind

AANGEBOREN

“Schisis (bilaterale lipspleet)”

De meeste reacties zijn uit onwetendheid. Door mijn leeftijd ervaar ik geen reactie meer.

Door geboren te zijn met een gezichtsaandoening krijg je een andere kijk op het leven en ga je meer relativeren. Het is “maar” een aandoening, er zijn ergere dingen die een leven kunnen bepalen.

3 operaties

Een dubbele lipsluiting, gehemeltesluiting, kin- en neuscorrectie heb ik ondergaan.

VAGA vzw, Vereniging voor Aangeboren en Verworven Gelaatsafwijkingen

Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin

In België worden jaarlijks ongeveer 300 kinderen geboren met een aandoening. Van bij de start was het doel bij te dragen aan de verhoging van de levenskwaliteit en aanvaarding van personen geboren met een “ongewoon” gezicht, of het nu gaat om kinderen, jongeren en volwassenen met een lip-,kaak- en/of verhemeltespleet, gezichtsverlammingen, psoriasis, vitiligo, kanker, geboortevlekken of totale misvormingen van het hoofd. Sinds het ontstaan gaat onze meest intensieve zorg naar onze kinderen, jongeren en volwassenen die niet op de eerste rij stonden toen de gewone gezichten werden uitgedeeld.

STOP MET STAREN EN TEKEN HET MANIFEST!