MICHEL VYNCKE

25-05-1982 – papa van 2 kinderen

AANGEBOREN

“Schisis (bilaterale lipspleet)”

In mijn jeugd werd ik vaak gepest (uitlachen, nabootsen,…). Door de steun van mijn vrienden en met ouder worden lukte het me alles een plaats te geven.  Als leerkracht ondervind ik geen negatieve reacties. Bij sollicitaties word de vraag wel gesteld hoe ik om ga met pesterijen. Dat is vaak een afwegen tussen negeren of een gesprek aangaan. Ik probeer opmerkingen vaak te corrigeren: schisis ipv. hazelip.

Mijn job en mijn prachtige gezin hebben mijn eigenwaarde en vertrouwen een boost gegeven. Voor mezelf heb ik geleerd dat heel veel ‘perceptie’ is en dat ook angst vaak negatieve reacties uitlokt. Ik probeer door open te zijn en positief te reageren die perceptie te verbeteren.

20+ operaties

Het sluiten van verhemelte en lip en bijhorende correcties, verplaatsen van beide kaken, rechtzetten van neustussenschot,…

VAGA vzw, Vereniging voor Aangeboren en Verworven Gelaatsafwijkingen

Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin

In België worden jaarlijks ongeveer 300 kinderen geboren met een aandoening. Van bij de start was het doel bij te dragen aan de verhoging van de levenskwaliteit en aanvaarding van personen geboren met een “ongewoon” gezicht, of het nu gaat om kinderen, jongeren en volwassenen met een lip-,kaak- en/of verhemeltespleet, gezichtsverlammingen, psoriasis, vitiligo, kanker, geboortevlekken of totale misvormingen van het hoofd. Sinds het ontstaan gaat onze meest intensieve zorg naar onze kinderen, jongeren en volwassenen die niet op de eerste rij stonden toen de gewone gezichten werden uitgedeeld.

STOP MET STAREN EN TEKEN HET MANIFEST!