Face Equality Day

Een samenleving die verder kijkt dan het uiterlijk, waarin iedereen gelijk behandeld wordt.

Face Equality Day

Face Equality Day is een campagne die kadert binnen Face Equality International, een initiatief van de recent betreurde James Partridge, stichter van de ngo Changing Faces, met VAGA als officiële Belgische vertegenwoordiger, die samen met 38 Ngo’s, van Taiwan tot Zuid-Afrika, Noord- en Zuid-Amerika en Europa, slechts één doel voor ogen heeft:

“Creating a world where everyone is treated fairly whatever their face looks like.”

Door de 38 landen is overeengekomen elk jaar via de media, evenementen, en lezingen een nationale dag/week te organiseren, dit jaar ook voor de tweede maal in België, een gezamenlijk initiatief van VAGA vzw en OSCARE vzw

Education helps the

quality of life!

Met deze campagne willen we dit jaar niet alleen mensen sensibiliseren rond gelijkheid ongeacht het fysieke uiterlijk maar ook  ‘OPLEIDING’ in de picture plaatsen.

Samen met de Universiteit van Antwerpen en Hogeschool PXL Hasselt willen wij studenten onderdompelen in de verhalen, van de personen die deelnemen aan deze tentoonstelling, en hen de mogelijke opleidingen uitleggen die deze mensen en andere kunnen helpen in de behandelingen hiervan.

STOP MET STAREN EN TEKEN HET MANIFEST!

Mensen met aangeboren gelaatsafwijkingen of zware littekens door brandwonden worden dagelijks geconfronteerd met hun ‘anders’ zijn. Hun unieke uiterlijk vormt maar al te vaak een drempel naar een normaal leven.

Dit is helaas geen fictie maar harde realiteit.

Voornamelijk kinderen en jongeren met een afwijkend uiterlijk worden het slachtoffer van uitsluiting en ander pestgedrag. Dit snijdt diep. Zeker voor wie er levenslang mee te maken krijgt.

Oscare vzw en VAGA vzw streven naar een samenleving waarin iedereen gelijk behandeld wordt, onafhankelijk of hun uiterlijk aan ‘de norm’ beantwoordt.
Met dit manifest roepen wij op samen te werken naar een inclusieve maatschappij. Naar een maatschappij waarin we de manier waarop we naar mensen met een afwijking kijken, en de manier waarop we met hen omgaan, veranderen.

Dit is geen kunst, maar hedendaagse realiteit!

Welkom op onze tentoonstelling. 

De kunstwerken in deze collectie zijn een bloemlezing van hedendaagse realiteit gevat in hedendaagse kunst. De sterke composities en rijke kleuren kunnen een gevoel van verwarring oproepen, ongemak en misschien zelfs angst. De uitdaging voor u als bezoeker is verder te kijken dan die eerste indruk.

Dit is geen kunst maar hedendaagse realiteit.

STEUN ONZE CAMPAGNE 

PLAATS HET “FACE EQUALITY” FRAME

Zet onze oproep naar meer gelijkheid extra in de kijker en steun onze campagne via Facebook. Plaats het “Face Equality” frame op je profielfoto en maak zo meer mensen duidelijk dat er anders uitzien helemaal geen kunst is maar een dagelijkse realiteit.

Het is makkelijk, snel en helemaal gratis.

… met vermelding: Dit is geen kunst maar hedendaagse realiteit. Meer info op https://www. faceequalityday.be #FaceEqualityDay

STOP MET STAREN EN TEKEN HET MANIFEST!