Face Equality Day

Een samenleving die verder kijkt dan het uiterlijk, waarin iedereen gelijk behandeld wordt.

Face Equality Day

Face Equality Day is een campagne die kadert binnen Face Equality International, een initiatief van de recent betreurde James Partridge, stichter van de ngo Changing Faces, met VAGA als officiële Belgische vertegenwoordiger, die samen met 38 Ngo’s, van Taiwan tot Zuid-Afrika, Noord- en Zuid-Amerika en Europa, slechts één doel voor ogen heeft:

“Creating a world where everyone is treated fairly whatever their face looks like.”

Door de 38 landen is overeengekomen elk jaar via de media, evenementen, en lezingen een nationale dag te organiseren, dit jaar ook voor het eerst in België, een gezamenlijk initiatief van VAGA vzw en OSCARE vzw. Omwille van de coronacrisis waren we genoodzaakt om onze campagne voornamelijk online te brengen. Met een radio- en TV-spot, een tentoonstelling en via de sociale media trachten we onze boodschap van verdraagzaamheid, tolerantie en erkenning te verspreiden.

Dit is geen kunst, maar

hedendaagse realiteit!

“Hedendaagse kunst kan een bijdrage leveren aan de kwaliteit en de schoonheid van onze gemeenschappelijke toekomst. Want hedendaagse kunst gaat over openheid, over het afleggen van angst, over nieuwsgierigheid, over de bereidheid om de dingen anders te bekijken, over het afstappen van het gewone en het omarmen van het unieke. Met heel veel trots stellen wij onze collectie aan u voor.”

STOP MET STAREN EN TEKEN HET MANIFEST!

Mensen met aangeboren gelaatsafwijkingen of zware littekens door brandwonden worden dagelijks geconfronteerd met hun ‘anders’ zijn. Hun unieke uiterlijk vormt maar al te vaak een drempel naar een normaal leven.

Dit is helaas geen fictie maar harde realiteit.

Voornamelijk kinderen en jongeren met een afwijkend uiterlijk worden het slachtoffer van uitsluiting en ander pestgedrag. Dit snijdt diep. Zeker voor wie er levenslang mee te maken krijgt.

Oscare vzw en VAGA vzw streven naar een samenleving waarin iedereen gelijk behandeld wordt, onafhankelijk of hun uiterlijk aan ‘de norm’ beantwoordt.
Met dit manifest roepen wij op samen te werken naar een inclusieve maatschappij. Naar een maatschappij waarin we de manier waarop we naar mensen met een afwijking kijken, en de manier waarop we met hen omgaan, veranderen.

Dit is geen kunst, maar hedendaagse realiteit!

Welkom op onze tentoonstelling. 

De kunstwerken in deze collectie zijn een bloemlezing van hedendaagse realiteit gevat in hedendaagse kunst. De sterke composities en rijke kleuren kunnen een gevoel van verwarring oproepen, ongemak en misschien zelfs angst. De uitdaging voor u als bezoeker is verder te kijken dan die eerste indruk.

Dit is geen kunst maar hedendaagse realiteit.

STEUN ONZE CAMPAGNE 

PLAATS HET “FACE EQUALITY” FRAME

Zet onze oproep naar meer gelijkheid extra in de kijker en steun onze campagne via Facebook. Plaats het “Face Equality” frame op je profielfoto en maak zo meer mensen duidelijk dat er anders uitzien helemaal geen kunst is maar een dagelijkse realiteit.

Het is makkelijk, snel en helemaal gratis.

… met vermelding: Dit is geen kunst maar hedendaagse realiteit. Meer info op https://www. faceequalityday.be #FaceEqualityDay

STOP MET STAREN EN TEKEN HET MANIFEST!