Stop met staren!

 

Dit is geen kunst, maar hedendaagse realiteit.

FACE EQUALITY

Samen naar een samenleving die verder kijkt dan het uiterlijk!

Creating a world where everyone is treaded fairly whatever their face looks like!

Mensen met aangeboren gelaatssafwijkingen of zware littekens door brandwonden worden dagelijks geconfronteerd met hun ‘anders’ zijn. Hun unieke uiterlijk vormt maar al te vaak een drempel naar een normaal leven.

Dit is helaas geen fictie maar harde realiteit.

Voornamelijk kinderen en jongeren met een afwijkend uiterlijk worden het slachtoffer van uitsluiting en ander pestgedrag. Dit snijdt diep. Zeker voor wie er levenslang mee te maken krijgt. Oscare vzw en VAGA vzw streven naar een samenleving waarin iedereen gelijk behandeld wordt, onafhankelijk of hun uiterlijk aan ‘de norm’ beantwoordt.

Met dit manifest roepen wij op samen te werken naar een inclusieve maatschappij. Naar een maatschappij waarin we de manier waarop we naar mensen met een afwijking kijken, en de manier waarop we met hen omgaan, veranderen.

Wil jij ook een samenleving die verder kijkt dan het uiterlijk, waarin iedereen gelijk behandeld wordt? Teken dan hieronder het Face Equality Manifest!

People with congenital facial defects or severe scars from burns are confronted daily with being ‘different’. Their unique appearance is all too often a barrier to normal life. 

Unfortunately, this is not fiction but harsh reality. 

Especially children and young people with a different appearance are the victims of exclusion and other bullying behavior. This cuts deep. Especially for those who have to deal with it for life. 

Oscare vzw and VAGA vzw strive for a society in which everyone is treated equally, regardless of whether their appearance conforms to “the norm”. With this manifesto we call for cooperation towards an inclusive society. Towards a society in which we change the way we view people with disabilities and the way we interact with them.

I want a society that looks beyond appearance, in which everyone is treated equally. That is why I sign the Face Equality Manifesto!

STOP MET STAREN EN TEKEN HET MANIFEST!

STOP STARING AND SIGN THE MANIFEST