Campagne info

“Education helps the quality of life”

DIT IS GEEN KUNST, MAAR HEDENDAAGSE REALITEIT! 

In het kader van FACE EQUALITY DAY slaan OSCARE vzw en VAGA vzw, voor de 2e maal, de handen in elkaar met de campagne “Dit is geen kunst, maar hedendaagse realiteit”.

Met deze campagne willen we dit jaar niet alleen mensen sensibiliseren rond gelijkheid ongeacht het fysieke uiterlijk maar ook  ‘OPLEIDING/EDUCATION’ in de picture plaatsen.

Samen met de Universiteit van Antwerpen en Hogeschool PXL Hasselt willen wij studenten onderdompelen in de verhalen, van de personen die deelnemen aan deze tentoonstelling, en hen de mogelijke opleidingen uitleggen die deze mensen en andere kunnen helpen in de behandelingen hiervan. 

Met deze campagne willen we enerzijds de bevolking sensibiliseren om o.a. het staren te laten, maar tegelijkertijd ook studenten informeren en bewust maken van welke noden zij kunnen vervullen om de kwaliteit van leven van mensen met littekens, ongeacht hun oorsprong, te verbeteren.

Koen Maertens

Directeur, Oscare vzw

Mensen met misvormingen in het algemeen en aangeboren of verworven gezichtsafwijkingen in het bijzonder, worden verwaarloosd bij de toepassing van de mensenrechten. Face Equality International is een wereldomvattend initiatief en brengt 40 landen samen met één stem. Een stem die de taak op zich heeft genomen om voor de getroffen personen de hinderpalen rond discriminatie, staren en onbegrip weg te nemen. VAGA maakt als Belgisch vertegenwoordiger deel uit van Face Equality International. Het is onze taak, samen met Oscare, om ook in ons land een klimaat te scheppen van aanvaarding en gelijke kansen voor onze mensen.

Jet Vermeylen-Nuyts

Voorzitter, VAGA vzw

De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen speelt een cruciale rol binnen de domeinen geneeskunde, gezondheid, gezondheidszorg en gezondheidswetenschappen. Met een 1000-tal medewerkers en een 4000-tal studenten, staat de faculteit garant voor kwalitatief onderwijs en toponderzoek. Ons onderwijs is studentgericht, activerend, interprofessioneel en internationaal georiënteerd binnen de opleidingen geneeskunde, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, verpleegkunde- en vroedkunde, epidemiologie, en tal van vervolgopleidingen. Meer info >

Als Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen engageren wij ons om zowel een initiërende als verbindende rol op te nemen in gezondheidsinitiatieven in de brede zin.

Samenwerking, interdisciplinariteit en openheid vormen daarin de sleutel tot succes. Door de krachten te bundelen, krijgen we prachtige resultaten, wat resulteert in optimale zorg voor de patiënten.

Guy Hubens

Decaan, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Universiteit Antwerpen

Universiteit Antwerpen

Deze tentoonstelling is te bezichtigen op de Universiteit Antwerpen Campus “Drie Eiken” 

Het departement Healthcare van PXL Hogeschool Hasselt biedt iedereen die de zorg voor de gezondheid en het welbevinden van personen met gezondheidsproblemen een uitdaging vindt, een opleiding aan waarbij hij of zij op maat wordt gecoacht om te groeien tot een kwaliteitsvolle professional. Kies je voor een bacheloropleiding Ergotherapie, Verpleegkunde of Vroedkunde aan Hogeschool PXL, dan staan wij garant voor een kwalitatieve opleiding in een inspirerende en aangename leeromgeving. Dankzij gevarieerde leerpaden en flexibele leertrajecten, het groot nationaal en internationaal netwerk en het professioneel lectorenkorps dat dicht bij de praktijk staat, krijg je een opleiding die je de nodige actuele kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengt. Tijdens je opleiding leer je werken met verschillende doelgroepen en dit in diverse zorgcontexten. Meer info >

Als je kiest voor een engagement binnen de gezondheidszorg, dan kies je voor verantwoordelijkheid. Mensen kijken naar je op en rekenen op jouw deskundigheid om hun gezondheid te herwinnen.

Roald Nelissen

Departementshoofd, PXL-Healthcare

Hogeschool PXL

Deze tentoonstelling is te bezichtigen op de Hogeschool PXL te Hasselt en dit op de afdeling PXL-Healthcare

DE CAMPAGNE

Onze campagne speelt zich af in een hedendaags museum. Hedendaagse kunst kan een bijdrage leveren aan de kwaliteit en de schoonheid van onze gemeenschappelijke toekomst. Want hedendaagse kunst gaat over openheid, over het afleggen van angst, over nieuwsgierigheid, over de bereidheid om de dingen anders te bekijken, over het afstappen van het gewone en het omarmen van het unieke.

De kunstwerken in deze tentoonstelling zijn een bloemlezing van hedendaagse realiteit gevat in hedendaagse kunst. De sterke composities en rijke kleuren kunnen een gevoel van verwarring oproepen, ongemak en misschien zelfs angst. 

De uitdaging voor jou als student is verder te kijken dan die eerste indruk. Want echte schoonheid zit van binnen en straalt naar buiten voor zij die het willen zien. Via verschillende opleidingen kan je je steentje bijdragen aan betere behandelingen.

Dit is geen kunst, maar hedendaagse realiteit. Stop met staren en teken het manifest!

Het doel van deze campagne is studenten bewust maken om verder te denken dan enkel het uiterlijk. Mensen met een gelaatsafwijking bij de geboorte of die brandwonden opgelopen hebben zijn niet anders dan andere. Zij hebben ook de vreugde en het verdriet van mensen die geen gelaatsafwijking hebben. Door het tekenen van het manifest willen wij aantonen dat heel veel mensen betrokken zijn in dit verhaal. (het manifest kan je hier terugvinden).

 

CAMPAGNEMATERIAAL

TV-SPOT

Deze TV-spot werd uitgezonden op Eén als ‘Boodschap van algemeen nut’.

Gemist? Bekijk hem hier!

Steun deze campagne, download de spot en verspreid onze boodschap.

CAMPAGNEBEELD

Word ambassadeur en help ons onze boodschap verspreiden.

Download het campagnebeeld, print het en hang het op een duidelijk zichtbare plaats.

Deze tentoonstelling bij jou? 

Organiseer een tentoonstelling!
De 12 canvassen van onze campagne hangen momenteel tentoon bij Oscare vzw. Heb je een geschikte ruimte en wil je onze boodschap verspreiden door een tentoonstelling te organiseren? Neem contact op!

Deze Radio-spot werd uitgezonden op Klara, MNM, Radio 1, Radio 2 en StuBru als ‘Boodschap voor algemeen nut’.

Gemist? Beluister hem hier!

Steun deze campagne, download de spot en verspreid onze boodschap.

MANIFEST

Help ons onze boodschap te verspreiden.

Toon je solidair, stop met staren, en teken het manifest!

FACEBOOK

STEUN ONZE CAMPAGNE 

PLAATS HET “FACE EQUALITY” FRAME

Zet onze oproep naar meer gelijkheid extra in de kijker en steun onze campagne via Facebook. Plaats het “Face Equality” frame op je profielfoto en maak zo meer mensen duidelijk dat er anders uitzien helemaal geen kunst is maar een dagelijkse realiteit.

Het is makkelijk, snel en helemaal gratis.