Dit is geen kunst, maar hedendaagse realiteit!

Deze campagne kwam tot stand door een samenwerking tussen VAGA vzw en Oscare vzw.

Oscare vzw en VAGA vzw streven naar een samenleving waarin iedereen gelijk behandeld wordt, onafhankelijk of hun uiterlijk aan ‘de norm’ beantwoordt. Samen naar een inclusieve maatschappij. Naar een maatschappij waarin we de manier waarop we naar mensen met een afwijking kijken, en de manier waarop we met hen omgaan, veranderen.

VAGA vzw, Vereniging voor Aangeboren en Verworven Gelaatsafwijkingen

Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin

In België worden jaarlijks ongeveer 300 kinderen geboren met een aandoening.

Van bij de start was het doel bij te dragen aan de verhoging van de levenskwaliteit en aanvaarding van personen geboren met een “ongewoon” gezicht, of het nu gaat om kinderen, jongeren en volwassenen met een lip-,kaak- en/of verhemeltespleet, gezichtsverlammingen, psoriasis, vitiligo, kanker, geboortevlekken of totale misvormingen van het hoofd.

Sinds het ontstaan gaat onze meest intensieve zorg naar onze kinderen, jongeren en volwassenen die niet op de eerste rij stonden toen de gewone gezichten werden uitgedeeld.

Meer info: www.vaga.be

Het is voor VAGA een hele stap om foto’s van onze kinderen en jongeren te delen met de wereld. Maar wij, bij VAGA, zijn er van overtuigd dat dit project hen kracht zal geven en bewijzen dat een “perfect gezicht”  niet nodig is om deel te nemen aan het gewone leven.

Jet Vermeylen-Nuyts

Voorzitter, VAGA vzw

OSCARE vzw, Nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens

Jaarlijks lopen in België 120.000 mensen brandwonden op, waarvan 15.000 bij de huisarts terecht komen en 1.600 in een brandwondencentrum. OSCARE behandelt jaarlijks meer dan 1.000 patiënten met brandwonden en littekens, waaronder zo’n 300 kinderen en jongeren. Het oplopen van brandwonden is een traumatische ervaring waar men levenslang dient mee om te gaan.

Meer info: www.oscare.be

Nog steeds bestaat er heel wat onbegrip in de maatschappij voor mensen met zichtbare littekens, ongeacht hun oorsprong. Het wegwerken van dit onbegrip, sensibiliseren, onder andere door duiding, en bovenal ervoor zorgen dat het anderen niet overkomt, is een taak van ons allemaal. De combinatie van Hedendaagse Kunst en het tentoonstellen van mensen met zichtbare, aangeboren en verworven, littekens resulteert in deze mooie campagne rond Face Equality Day.

Yolande Avontroodt

Voorzitter, Oscare vzw

Nationale Loterij

Het lot slaat toe en voor je het weet verandert de wereld. Aangeboren of na een ongeval, een afwijkend uiterlijk tekent iemand voor het leven. De gevolgen zijn niet te onderschatten. De Nationale Loterij kan dankzij haar spelers voor 320 mio euro jaarlijks honderden organisaties ondersteunen in diverse domeinen zoals cultuur, wetenschap, sport en het sociale. Het project Kunst als realiteit in het kader van Face Equality van de vzw Oscare hoort thuis in dit rijtje. Centraal staat immers het streven naar sociale inclusie, een waarde die de Nationale Loterij graag deelt met de vzw Oscare omdat het Meer dan spelen is.

Meer info: www.nationale-loterij.be

Hogeschool PXL

Het departement Healthcare van PXL Hogeschool Hasselt biedt iedereen die de zorg voor de gezondheid en het welbevinden van personen met gezondheidsproblemen een uitdaging vindt, een opleiding aan waarbij hij of zij op maat wordt gecoacht om te groeien tot een kwaliteitsvolle professional. Kies je voor een bacheloropleiding Ergotherapie, Verpleegkunde of Vroedkunde aan Hogeschool PXL, dan staan wij garant voor een kwalitatieve opleiding in een inspirerende en aangename leeromgeving. Dankzij gevarieerde leerpaden en flexibele leertrajecten, het groot nationaal en internationaal netwerk en het professioneel lectorenkorps dat dicht bij de praktijk staat, krijg je een opleiding die je de nodige actuele kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengt. Tijdens je opleiding leer je werken met verschillende doelgroepen en dit in diverse zorgcontexten. 

Meer info >

Universiteit Antwerpen

De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen speelt een cruciale rol binnen de domeinen geneeskunde, gezondheid, gezondheidszorg en gezondheidswetenschappen. Met een 1000-tal medewerkers en een 4000-tal studenten, staat de faculteit garant voor kwalitatief onderwijs en toponderzoek. Ons onderwijs is studentgericht, activerend, interprofessioneel en internationaal georiënteerd binnen de opleidingen geneeskunde, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, verpleegkunde- en vroedkunde, epidemiologie, en tal van vervolgopleidingen. 

Meer info >

M HKA

Het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen is een van de grote instellingen van de Vlaamse Gemeenschap. Het is een dynamische ontmoetingsplek voor kunst, kunstenaars en cultuurliefhebbers en brengt jaarlijks een veelzijdig tentoonstellingsprogramma, aangevuld met tal van activiteiten voor jong en oud.

Maar het M HKA is ook een open huis waar allerlei organisaties welkom zijn. Zo ook voor de opnames van deze campagne. Het museum houdt de vinger aan de pols van wat er leeft binnen de hedendaagse beeldende kunst, maar ook breder binnen de samenleving. Met plezier hebben we ruimte gemaakt in het museum om dit initiatief te ondersteunen en ook dit verhaal een plaats te geven.”

Meer info: www.muhka.be

Mediamixer

MediaMixer is een jong en creatief productiehuis, waarachter tientallen jaren ervaring in communicatie schuilgaat. In ons creatieve nest verzamelt zich een sterk team – een combinatie van ervaren seniors en jong talent – dat steevast gaat voor eigentijdse producties met aandacht voor inhoud en kwaliteit. We werken niet alleen audiovisuele projecten uit. We zetten ook comunicatiecampagnes op poten en organiseren evenementen.

Wij gaan op zoek naar inhoud. Het was dan ook een fijne ervaring om mee te schrijven aan dit verhaal, voor én door mensen.

Meer info: www.mediamixer.be

STOP MET STAREN EN TEKEN HET MANIFEST!