TANER MERT

10-12-1986 – papa van 2 kinderen

03-02-2016 – ARBEIDSONGEVAL

“Tijdens een ontploffing met vloeibaar aluminium van +/- 750°C liep ik derdegraads brandwonden op over heel mijn lichaam.”

Mijn werk veranderde mijn leven. Een ontploffing met vloeibaar aluminium veroorzaakte derdegraads brandwonden over heel mijn lichaam. Een heel zware periode in mijn leven begon dan pas. De reacties vind ik, zelfs na 4 jaar, nog steeds zeer moeilijk om mee om te gaan. Ik merk dat mensen mij nog steeds niet als gelijke aanvaarden. Maar vooral de toekomst baart me zorgen. Ik denk vaak na over de reacties die gaan komen naar mijn kinderen toe.

Voor het ongeval leidde ik een gewoon leven: ik was verloofd, had trouwplannen en werken stond centraal. Na het ongeval was het zeer moeilijk om alles een plaats te geven. Vooral het ontwaken na een maand coma was een enorm trauma. Het besef dat de wereld was blijven draaien zonder dat ik er een rol in speelde was zwaar. Door het ongeval ben ik zeker en gelukkig dat mijn vriendin de ware is en dat mijn familie alles voor mij doet.

10+ operaties

Na verschillende huidtransplantaties ben ik nu begonnen met haartransplantaties.

OSCARE vzw, Nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens

Jaarlijks lopen in België 120.000 mensen brandwonden op, waarvan 15.000 bij de huisarts terecht komen en 1.600 in een brandwondencentrum. OSCARE behandelt jaarlijks meer dan 1.000 patiënten met brandwonden en littekens, waaronder zo’n 300 kinderen en jongeren. Het oplopen van brandwonden is een traumatische ervaring waar men levenslang dient mee om te gaan.

STOP MET STAREN EN TEKEN HET MANIFEST!